toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhặt audiofullhay

tác giả: bách vạn đan cơ vương thể loại: dị giới, hài hước, tiên hiệp, huyền huyễn giới thiệu: 【kí chủ nhặt được thiên phú chí cường: thí thần giả.】 【kí chủ nhặt được tâm pháp thái cổ: hỗn độn ngũ linh quyết.】 ở trên người tuyệt thế mỹ nữ nhặt được phù văn mạnh nhất? đi ngang qua một cái hang cũng đều có thể nhặt được công tuyệt thế? lâm thần xuyên việt đến thế giới huyền huyễn, lấy được hệ thống nhặt lấy thiên đạo, tại thế giới cường giả như mây này, công pháp, chiến kỹ, thần khí, huyết mạch, phù văn của lâm thần, tất cả đều nhờ nhặt! "sinh tử mặc kệ, không phục liền đánh, nhân sinh của ta là thái độ, hành vi của ta là nghệ thuật." lâm thần quyết định, muốn để chư thiên vạn giới này phủ kín truyền thuyết về hắn!
Dừng sau:   :   :    giây.