tiểu thanh cam audiofullhay

văn án trên trấn mới mở một cửa tiệm sửa chữa ô tô, máy kéo của ông nội bị hư nên tôi mang nó ra tiệm. chủ tiệm có cái tên kỳ lạ, tên là phổ tự thanh. phổ tiên sinh là một người tốt, anh giúp tôi dọn thảm. thụ hồn nhiên thẳng thắn dũng cảm x công mặt liệt đảm đang ôn nhu. lộc tân cam x phổ tự thanh. thụ là học sinh kém, công thụ kém nhau 9 tuổi, truyện không ngược, chua chua ngọt ngọt.
Dừng sau:   :   :    giây.