tiên trà quan ký sự audiofullhay

văn án: chưa bao giờ gặp mặt gia gia qua đời, hà thanh ở đầu thất hồi hương. hồi hồn đêm, hà thanh gặp phải nguy hiểm, may mắn được tiên trà quan kha đạo sĩ cứu giúp. đạo trưởng sắc bén lại soái, chúng ta nói chuyện yêu đương đi. muộn tao đạo trưởng cùng ôn hòa học sinh từ chuyện xưa. kha sư thành x hà thanh mân nam bối cảnh, bắt quỷ trảo yêu. chỉ do hư cấu, tin tưởng khoa học
Dừng sau:   :   :    giây.