nhất kiếp tiên phàm audiofullhay

bạn đang đọc truyên nhất kiếp tiên phàm của tác giả tâm lạnh hay đao lạnh. tiên môn nào giấu huyền cơ. vĩnh sinh trường cửu biết đâu mà tìm. nhớ người lệ nuốt vào tim. một đời một kiếp nổi chìm long đong.
Dừng sau:   :   :    giây.