đỉnh cấp cuồng tế audiofullhay

tác giả: ngốc tế thể loại: đô thị, trọng sinh, tiên hiệp, huyền huyễn giới thiệu: ba năm trước đây bị người hãm hại, tu vi tẫn tang, trở thành tới cửa con rể, tô lạc xem tẫn thói đời nóng lạnh. hiện giờ, vương giả trở về, trên trời dưới đất, không người có thể địch……. tay trái kinh thiên y thuật, tay phải thông thiên công. lúc này đây, ta muốn này thiên hạ tụng ta danh mà sợ hãi, nghe ta thanh mà táng đảm.
Dừng sau:   :   :    giây.