công tử đừng tú audiofullhay

tác giả: vinh tiểu vinh thể loại: xuyên không, hài hước, huyền huyễn giới thiệu: lâm tú tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đã hoàn toàn khác biệt. có người lực bạt sơn hà, khiêng núi nhấc đỉnh; có người đưa mắt ngàn dặm, nhìn một cái không sót gì; có người cưỡi gió mà đi, tiêu dao thiên địa; có người ẩn hình biệt tích, tung vô ảnh... tú ta liền xong rồi.
Dừng sau:   :   :    giây.