chỉ muốn làm nam phụ pháo hôi! audiofullhay

[tác giả lãnh phong tư nguyệt] truyện chỉ muốn làm nam phụ pháo hôi! của tác giả lãnh phong tư nguyệt kê về thẩm quân ngọc là diễn viên trẻ tuổi, nhưng lại vì áp lực công chúng nên cậu đã quyết định kết liễu cuộc đời mình. là hệ thống cứu vớt hồn cậu, bắt cậu làm nhiệm vụ công lược nam chính mặc dù cậu không có thích. không, nói trắng ra thì cậu không thể nào có tình cảm với nam nhân được (chỉ là ý nghĩ ban đầu thôi).
Dừng sau:   :   :    giây.