cả nước đều bảo chồng nhỏ của tôi bị điên audiofullhay

tác giả: xin thề là không ngược!!! thể loại: đam mỹ giới thiệu tần hà vũ làm giáo sư đại học, dòng máu alpha trong người khiến anh ta cao quý hơn bất kì ai hết. mẹ của tần hà vũ lo ngày đêm, xếp hết người này đến người nọ cho anh xem mắt. nhưng người chồng nhỏ được giới thiệu với anh ta, hình như hơi lạ…
Dừng sau:   :   :    giây.