bách yêu phổ 4 audiofullhay

bách yêu phổ 4 tác giả: sa la song thọ dịch: quá khứ chậm rãi giới thiệu: "đào đô trấn yêu tà, ti phủ giải thị phi. cứ tưởng yêu quái mê lòng người, nào biết lòng người vốn tinh quái." ___[bách yêu phổ 4]___
Dừng sau:   :   :    giây.